実習風景02

Sinh viên sẽ được các giảng viên có nhiều kinh nghiệm hướng dẫn khi đi thực tập. Từ khi nhập học đến khi tốt nghiệp, các em sẽ được học các kiến thức và kỹ thuật điều dưỡng cơ bản.