実習風景01

Điều dưỡng viên là người trực tiếp tiêp xúc với bệnh nhân, là người đóng vai trò quan trọng trong đội ngũ nhân viên y tế. Do đó, Điều dưỡng viên cần thiết phải có kỹ năng giao tiếp tốt với những người phụ trách các bộ phận khác trong cơ sở y tế để có thể phối hợp chặt chẽ trong việc cung cấp những dịch vụ chăm sóc tốt nhất.