施設紹介01

Đây là hình ảnh về buổi thực hành Điều dưỡng chăm sóc sức khỏe trẻ em tại Trường đại học khoa học tổng hợp nhân sinh tại Nhật Bản– là Trường liên kết với Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam. Với những buổi thực hành như vậy, sinh viên sẽ được học về môi trường cũng như bối cảnh gia đình và cuộc sống điều trị của bệnh nhi trong bệnh viện. Sinh viên học đánh giá sự phát triển để hiểu được các vấn đề về sức khỏe của trẻ em. Học về vai trò của nghề điều dưỡng và các ngành nghề y tế liên quan trong việc hỗ trợ thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của trẻ em.